+420 731 143 545

info@ocbreda.cz

Aktuality

Výstava Nářečí ve Slezsku

Výzkum  nářečí ve Slezsku představuje výstava i přednáška

Ústav bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty  v Opavě se dlouhodobě zabývá mimo jiné dialektologickým výzkumem.  S výsledky výzkumu nářečí na území Slezska, především na Opavsku, se může  veřejnost nově seznámit prostřednictvím edukativní výstavy. Ta je od  6. dubna 2022 přístupná veřejnosti v univerzitním návštěvnickém  centru Unipoint v OC Breda & Weinstein. Na stejném místě se uskuteční  k tomuto tématu přednáška. 

Výstava se zaměřuje především na historii a současnost slezských nářečí, zejména na Opavsku, na Hlučínsku, na tzv. „Prajzské“ a na polském území v lokalitách osídlených tzv. Moravci. Odhaluje formování nářečních pojmenování a dokumentuje jazyk každodennosti v životě Opavska s důrazem na pojmenování z oblasti stravy a domácnosti, včetně nákresů předmětů. Návštěvníci se dále seznámí například s dřívějšími i současnými „lidovými“ sběrateli, písmáky a vypravěči z řad místních učitelů, kronikářů, folkloristů i laických vlastivědců.

Výstava se koná v univerzitním návštěvnickém centru Unipoint v OC Breda & Weinstein (v blízkosti pobočky České pošty) a je přístupná každý den od 9.00 do 20.00 hod., a to až do 26. dubna 2022. V úterý 12. dubna 2022 se navíc na stejném místě od 17.00 hod. uskuteční přednáška k tomuto tématu, na které dialektolog doc. PhDr. et PaedDr. Zbyněk Holub, Ph.D. z Ústavu bohemistiky a knihovnictví výzkum nářečí na Opavsku ještě více přiblíží. Všichni jsou na výstavu i přednášku srdečně zváni.

Výstava Nářečí ve Slezsku
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít