+420 553 820 121

info@ocbreda.cz

Aktuálně

  • Aktuálně
  • Projekt Senior bez nehod v našem obchodním centru

Projekt Senior bez nehod v našem obchodním centru

Zveme vás, vaše rodiče i prarodiče na divadelní přednášku Senior bez nehod, která je zaměřená na bezpečnost seniorů v dopravě.

Ve čtvrtek 22. listopadu proběhou v našem obchodním centru 2 přednášky a to ve 13 a následně pak v 16 hodin.

Senioři jsou v silničním provozu ve srovnání s ostatními věkovými skupinami nadprůměrně ohrožení. V roce 2015 tvořili senioři v celkové populaci České republiky 17,3 %, přičemž jejich podíl na počtu obětí dopravních nehod dosáhl 25 %.

Zvláště alarmujícím faktem jsou fatálnější následky nehod seniorů. Dle statistik skončí nehoda jedince ve věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravděpodobností jako smrtelná než u osob ve věku 30-49 let. U osob starších 74 let je tato pravděpodobnost až 4x vyšší!

Hlavní cíle projektu:

  • Snížení nehodovosti seniorů a rozšíření povědomí o této problematice.
  • Seznámení se specifiky chování seniorů v provozu a doporučení opatření, jež přispějí ke zvýšení jejich bezpečnosti nejen na silnicích. 
  • Představení potenciálu moderních asistenčních systémů motorových vozidel.
  • Připomenutí pravidel silničního provozu pro řidiče, cyklisty a chodce.
  • Upozornění na zdravotní omezení vyplývající z věku účastníka silničního provozu. 
  • Informování o vedlejších účincích léků a dalších rizikových faktorech. 

Po celé České republice se uskuteční 300 edukativních přednášek formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se senioři budou moci interaktivně rozhodovat o vývoji děje, což přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky.

Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky a ty poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů.


Projekt Senior bez nehod v našem obchodním centru
© ARSYLINE 2017
Upozornění
Zavřít